Vi er godkjent
leverandør i Sellihca:Isnix - varme vindusviskereSET AS er importør av Isnix oppvarmet vindusviskersystem som bidrar til økt sikkerhet, samt bedre sikt og komfort.

Isdannelse på vindusviskerne er et kjent problem for alle som kjører bil. Dette inntreffer ved ca 0 grader. Sikten gjennom ruten blir redusert og påvirker trafikksikkerheten i stor grad. Isen må bort på ett vis, og de er her ISNIX kommer til sin rett.

Etter en lengre forskningsperiode har produktet kommet frem til hva det er i dag, dette også i samarbeid med norske brukere og tester under ekstreme forhold.

Systemet fungerer ved at ny komplett pusser med alu.varmemantel monteres på bestående pusser armer. Det monteres T-stykker med stengekraner i kombinasjon med bilens oppvarmede kjølevann system. Den varme kjølevesken sirkulerer og avgir varme til pusserne. Lettfattelig monteringsanvisning medfølger hver sett slik at alle med litt bilteknisk innsikt selv kan montere.

Monteringssatsen inneholder alle deler for monteringen.

Utstyret finnes pr. i dag til de aller fleste tyngre kjøretøyer.